fbpx

Maxaa lagu bartaa?

Waxaa ku jiro koorsoyin kala duwan sida barashada luuqadaha, computer iyo accounting.

Qaabkee ku helayaa Casharada?

Dhamaan casharada ayagoo muuqaal ah oo duuban ayee halkaan ku jiran. Koorsoyinka oo dhana waa diyaar isla markii lagaa diwan galiso aya lagu fasaxayaa.

Qaabkee ayaa Faahfaahinta kooroyinka ku heli karaa?

Si aad Faahfaahinta koorsoyinka u hesho Fadlan ku dhufo Faahfaahinta Koorsoyinka  hadii aad diwan gashantahayna arday diwan gashan ahay ku dhufo.

Wax badan Xirfad aad ku Shaqo Tago Ma Raadisay?

Xirfad la’aanta Waa Sheyga ugu Weyn ee dhalin yaro badan Niyada ka jabiyay. Adigana uma Qalantid xaaladaas in aad ku sii jirto. Noloshaada adiga ayaa wax kabadali karo.

Adiga ayaa kuu taaganahay in aan Noloshada wax ka balo!

0
Arday ka faa'iideysatay
0
Casharo Muuqaal ah Practical ah
0
Koorsoyin Dhamestiran