Arday cusub miyaa tahay?

Haa: WAAN CUSBAHAY  taabo.

Maya: WAAN DIWAN GASHNAHAY  Taabo

All Courses

English Inside out Couse

Qiimaha lagu dhiganayo

Alphabet level = $20 Bishii

Beginner Level = $25 Bishii

Pre-Intermediate = $30 Bishii

Intermediate Level = $35 Bishii

Advanced Level =      $40 Bishii